Kreativa skrbi za dizajne in promocijo dogodkov na spletnih omrežjih, ustvarjanje dogodkov, cover fotografij, obveščanje Erasmusov…

Kreativa je skupina, ki spodbuja ustvarjalnost, skrbi za dober imidž drušva in prepoznavnost na lokalni in mednarodni ravni. 

V tej skupini lahko vsi izrazijo svojo kreativnost in domišljijo. Ne se vstrašit, ni nujno znanje in obvladanje zahtevnih programov. Čez leto imamo tudi zmeraj delavnice na katerih člane učimo uporabljati Photoshop in druge programe.